IPN Gd 649/168

IPN Gd 649/168

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/168
Opis zawartości
Tytuł

Wolne Słowo. Gazeta tczewska NSZZ "Solidarność", nr 2 (88) z dnia 12-03-1989 r. (fragment)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca blaszana

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania