IPN Gd 649/115

IPN Gd 649/115

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/115
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja Biura ds. Szkolenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność": Statut Międzynarodowej Federacji Pracowników Handlowych, Biurowych, Wykonujących Wolne Zawody i Pracowników Technicznych oraz Regulamin Kongresu Międzynarodowej Federacji Pracowników Handlowych, Biurowych i Wykonujących Wolne Zawody i Pracowników Technicznych, 1990 r. (matryca ofsetowa)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Matryca ofsetowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania