IPN Gd 649/113

IPN Gd 649/113

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/113
Opis zawartości
Tytuł

Utwory literackie o charakterze antypaństwowym

Opis

"Chłopcy plakatowcy", czyli piosenka o lotnej brygadzie "Solidarności" gdańskiej; Rota; Piosenka dla córki; Narodowa jedność; Bluzg; Żeby partia była partią; Z nowych bajek; Postulat 22; Trener Legii, pan Antoni...; Kusi WRONA wieśniaka...; Głucho wszędzie, zimno wszędzie...; Wyjeżdżajcie już chłopcy od "Piasta"...

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania