IPN Gd 649/460

IPN Gd 649/460

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/460
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka zawierająca Oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z dnia 15-10-1983 r. oraz Komunikat Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku z dnia 19-10-1983 r., dotyczące więźniów politycznych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania