IPN Gd 649/456

IPN Gd 649/456

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/456
Opis zawartości
Tytuł

Fragment niezidentyfikowanego czasopisma NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, nr 7 (94) z dnia 27-08-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania