IPN Gd 649/97

IPN Gd 649/97

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 649/97
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny. Pismo Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nr 11 z dnia 14-11-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania