IPN Lu 287/1/2

IPN Lu 287/1/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 287/1/2
Opis zawartości
Tytuł

Spuścizna Mariana Kwiatkowskiego - magazyniera i przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centrali Nasiennej w Białej Podlaskiej - kopia sprawy prowadzonej w latach 1988-1989 przez Rejonowe Kolegium ds Wykroczeń w Białej Podlaskiej przeciwko Marianowi Kwiatkowskiemu oskarżonemu o nielegalne posiadanie wydawnictw bezdebitowych sygnowanych przez NSZZ "S" (w tym orzeczenie Nr 486/88) oraz relacja z posiedzenia kolegium publikowana na łamach "Gazety Podlaskiej" z dn. 1-3 kwietnia 1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania