IPN Lu 355/1

IPN Lu 355/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 355/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie wykonane przez Jana Majowskiego w trakcie wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniu 04-06-1979 r.

Opis

Teczka zawiera 13 fotografii oraz 2 karty opisu wydarzeń przedstawionych na w/w zdjęciach.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania