IPN Ld 775/2

IPN Ld 775/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 775/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące rozmów i zawartych porozumień strony solidarnościowej z przedstawicielami rządu oraz statut NSZZ "Solidarność”

Opis

Zawiera: Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność”. Dokumenty, Warszawa 1980; Komunikaty o rozmowach delegacji NSZZ "Solidarność” z przedstawicielami rządu w dniu 21 stycznia 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania