IPN Gd 642/12

IPN Gd 642/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 642/12
Dawna sygnatura
162/55/302
Sygnatura wytwórcy
11/45
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy statystyczne wypadków i ważniejszych wydarzeń (wyciągi z dziennika wypadków i wydarzeń) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku za okres od czerwca 1945 do października 1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
43
Miejsce przechowywania