IPN Kr 144/2

IPN Kr 144/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 144/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim.

Opis

W materiałach znjadują się: 1) Wykaz funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Gospodarki; 2) Wykaz funkcjonariuszy Wydziału Studiów i Analiz; 3) Wykaz funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa; 4) Wykaz pracowników Wydziału B WUSW w Krakowie; 5) Wykaz funkcjonariuszy zespołu ds. Obrotu w Komunikacji Wydziału II; 6) Wydział funkcjonariuszy Wydziału II; 7) Lista funkcjonariuszy z dn. 30-07-1990 r.; 8) Lista osób, które miały pracować w ramach Sekcji "D" w Krakowie; 9) Wykaz funkcjonariuszy SB WUSW w Krakowie zaliczanych do rezerwy kadrowej w czasie V przeglądu kadrowego w 1987 r.; 10) Wykaz funkcjonariuszy SB WUSW w Krakowie zaliczanych do rezerwy kadrowej w czasie VI przeglądu kadrowego w 1989 r.; 11) Wykaz funkcjonariuszy SB, którzy w dniu 31-07-1989 r. pełnili służbę w WUSW Kraków; 12) Wykaz funkcjonariuszy SB, którzy w dniu 31-07-1989 r. pełnili służbę w DUSW i RUSW; 13) Wykaz byłych funkcjonariuszy SB WUSW w Krakowie podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu; 14) Wykaz negatywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy z dn. 30-07-1990 r; 15) Pismo Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do K. Kozłowskiego ministra MSW, z dn. 07-09-1990 r. zawierające listę osób proponowanych do zmiany opinii; 16) Wykaz byłych funkcjonariuszy SB i innych wydziałów WUSW odwołujących się od postanowień weryfikacji (załącznik do pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do CKK z dnia 31-07-1990 r.); 17) Wykaz byłych funkcjonariuszy SB, których zmiana weryfikacji na pozytywną przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną nie wzbudzi zastrzeżeń Komisji Wojewódzkiej; 18) Odwołania byłych funkcjonariuszy SB z dn. 03-08-1990 r.; 19) Pismo do przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie z listą byłych funkcjonariuszy SB, odwołujących się od postanowień weryfikacyjnych z dn 31-07-1990 r.; 20) Indywidualny przegląd kadrowy; 21) Wykaz funkcjonariuszy przeszkolonych w ZSRS; 22) Wykaz funkcjonariuszy (brudnopisy).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
230
Miejsce przechowywania