IPN BU 3783/22

IPN BU 3783/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3783/22
Dawna sygnatura
PISK 6/22
Opis zawartości
Tytuł

Kurs drukarsko-wydawniczy przy Instytucie Polskim (regulamin, informacje).

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania