IPN Gd 538/598

IPN Gd 538/598

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 538/598
Dawna sygnatura
1086/56/173
Sygnatura wytwórcy
Pop. 169/48
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Stefan Matysiak, imię ojca: Andrzej, ur. 1927 r., Zdzisław Kalinowski, imię ojca: Aleksander, ur. 1928 r., podejrzanym o to, że pełniąc służbę wojskową w Placówce Marynarki Wojennej w Rozewiu, w nocy 09-11-1948 r. w miejscowości Tupadły usiłowali przeszkodzić patrolowi ze Strażnicy Ochrony Pogranicza nr 93 w wykonywaniu obowiązków służbowych, próbując odebrać broń członkowi patrolu, posługując się nożami, tj. o czyny z art. 134 § 1 w zw. z art.127 § 2 kodeksu karnego Wojska Polskiego, a także przeciwko: Edmund Palmowski, imię ojca: Jan, ur. 1925 r., podejrzanemu o to, że będąc dowódcą Placówki Marynarki Wojennej w Rozewiu, usiłował nakłonić żołnierzy WOP, aby nie informowali władz zwierzchnich o zaistniałym zdarzeniu, tj. o czyny z art. 164 i art. 154 kodeksu karnego Wojska Polskiego, a także przeciwko: Marian Grabowski, imię ojca: Stanisław, ur. 1926 r., podejrzanemu o to, że pełniąc służbę w Strażnicy Ochrony Pogranicza nr 93 w Karwi, podczas służby patrolowej, w wyniku interwencji podczas wykonywania obowiązków służbowych użył broni, raniąc marynarza, tj. o czyny z art. 164 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
14
Miejsce przechowywania