Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 37134

Sort by: Recently added
Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 1972-1987
Reference number
IPN GK 927/11919 t. 1 see description
Title

Akta osobowe: Garbacki Henryk, s. Andrzeja, ur. 21-10-1896 r. dotyczące ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze względu na poddawanie eksperymentom pseudomedycznym w obozie koncentracyjnym Dachau w latach II wojny światowej

Date range
1982 -1984
Materiały Komitetu Solidarności z Polską w Södertälje
Reference number
IPN BU 4350/4 see description
Title

[Kopie materiałów dotyczących działalności Komitetu Solidarności z Polską]

Date range
-
Materiały Komitetu Solidarności z Polską w Södertälje
Reference number
IPN BU 4350/3 see description
Title

[Kopia Biuletynu Informacyjnego ,,Razem’’, wydanego przez Komitet Solidarności z Polską]

Date range
1992 -1992
Materiały Komitetu Solidarności z Polską w Södertälje
Reference number
IPN BU 4350/1 see description
Title

[Kopia dokumentu utworzenia Komitetu Solidarności z Polską w Södertälje w Szwecji]

Date range
1981 -1981
Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 1972-1987
Reference number
IPN GK 927/8282 t. 2 see description
Title

Akta osobowe: Olczak Michalina, c. Józefa, ur. 29-09-1911 r. dotyczące ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze względu na poddawanie eksperymentom pseudomedycznym w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w latach II wojny światowej

Date range
1969 -1974
Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 1972-1987
Reference number
IPN GK 927/8282 t. 1 see description
Title

Akta osobowe: Olczak Michalina, c. Józefa, ur. 29-09-1911 r. dotyczące ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze względu na poddawanie eksperymentom pseudomedycznym w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w latach II wojny światowej

Date range
1981 -1985
Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 1972-1987
Reference number
IPN GK 927/7517 see description
Title

Akta osobowe: Krzymowska (w obozie Kamienobrodzka) Halina, c. Jana, ur. 01-07-1927 r. dotyczące ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze względu na poddawanie eksperymentom pseudomedycznym w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w latach II wojny światowej

Date range
1973 -1985
Instytut Pamięci Narodowej. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
Reference number
IPN Po 1473/3 see description
Title

Drewniane pudełko z obozu w Pustkowiu k/Dębicy.

Date range
-
Urząd Wojewódzki we Włocławku 1975-1998
Reference number
IPN By 251/77 t. 2 see description
Title

Dokumentacja Wydziału ds. Wyznań PWRN w Bydgoszczy / Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy / Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku dot. działalności parafii rzymskokatolickiej w Brześciu Kujawskim.

Date range
1947 -1990
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy 1994-2019
Reference number
IPN By 813/40 see description
Title

Zaświadczenia potwierdzające pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych.

Date range
1941 -2002