Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 2744594

Sort by: recently added

Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/3899 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Podkowik Eugeniusz vel Ginter, imię ojca: Jan, ur. 23-09-1933/29-09-1934 r. i innym, oskarżonym o nielegalne przechowywanie broni na terenie Pyskowic i miejscowości Pniów w gminie Toszek w okresie od lipca do grudnia 1951 r., tj. o czyn z art. 4 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Date range
1951 -1952
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/83 see description
Title

Akta nadzoru w sprawie prowadzonej przeciwko: Tadeusz Oździński, imię ojca: Władysław, ur. 25-10-1952 r. podejrzanemu o to, że w okresie od 10-05-1977 r. na terenie RFN, działając na rzecz wywiadów RFN i USA, przekazał im wiadomości dotyczące obronności, sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej PRL, tj. o czyn z art. art. 124 § 1 kk.

Date range
1979 -2004
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/82 see description
Title

Akta główne w sprawie prowadzonej przeciwko: Tadeusz Oździński, imię ojca: Władysław, ur. 25-10-1952 r. podejrzanemu o to, że w okresie od 10-05-1977 r. na terenie RFN, działając na rzecz wywiadów RFN i USA, przekazał im wiadomości dotyczące obronności, sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej PRL, tj. o czyn z art. art. 124 § 1 kk.

Date range
1979 -2001
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/81 see description
Title

Akta nadzoru w sprawie prowadzonej przeciwko obywatelowi RFN: Georg Schulze, podejrzanemu o to, że od czerwca 1975 r. do kwietnia 1980 r. w Polsce i na wodach terytorialnych Związku Radzieckiego działając na rzecz obcych wywiadów, zbierał i udzielał tym wywiadom informacji z zakresu obronności PRL i ZSRR, tj. o czyn z art. 124 § 1 kk w zw. z art. 129 kk

Date range
1980 -1999
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/80 see description
Title

Akta w sprawie prowadzonej przeciwko obywatelowi RFN: Georg Schulze, podejrzanemu o to, że od czerwca 1975 r. do kwietnia 1980 r. w Polsce i na wodach terytorialnych Związku Radzieckiego działając na rzecz obcych wywiadów, zbierał i udzielał tym wywiadom informacji z zakresu obronności PRL i ZSRR, tj. o czyn z art. 124 § 1 kk w zw. z art. 129 kk

Date range
1977 -2002
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/79 see description
Title

Akta nadzoru w sprawie obywatela RFN: Erich Wald, ur. 08-08-1926 r. kapitana statku m/s "Fiducia" podejrzanemu o to, że w okresie od stycznia 1974 r. do listopada 1975 r. w Polsce i za granicą działał na rzecz obcego wywiadu, w ten sposób, że robił zdjęcia okrętów i obiektów wojskowych polskiej i radzieckiej marynarki wojennej w Świnoujściu i przekazywał je obcemu wywiadowi, tj. o czyn z art. 124 § 1 kk

Date range
1976 -1999
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 1955-2004
Reference number
IPN Sz 195/78 see description
Title

Akta w sprawie obywatela RFN: Erich Wald, ur. 08-08-1926 r. kapitana statku m/s "Fiducia" podejrzanemu o to, że w okresie od stycznia 1974 r. do listopada 1975 r. w Polsce i za granicą działał na rzecz obcego wywiadu, w ten sposób, że robił zdjęcia okrętów i obiektów wojskowych polskiej i radzieckiej marynarki wojennej w Świnoujściu i przekazywał je obcemu wywiadowi, tj. o czyn z art. 124 § 1 kk

Date range
1976 -2002
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/3898 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Targosz Bolesław, imię ojca: Tomasz, ur. 30-03-1923 r., funkcjonariuszowi Służby Więziennej w Więzieniu w Cieszynie, oskarżonemu o dopuszczanie się kradzieży w miejscu służby oraz na szkodę innych funkcjonariuszy SW w okresie od sierpnia 1951 r. do stycznia 1952 r., tj. o czyny z art. 257 § 1 kk i art. 178 KKWP

Date range
1952 -1953
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 1999-
Reference number
IPN Rz 733/4701 see description
Title

Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 26-04-1948 r., sygn. Sr. 144/48 oraz postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z dn. 13-07-1948 r., sygn. Sn.Odw.S. 1365/48 w sprawie Sr. 36/48 dot. Edward Gumiński, imię ojca: Jan, ur. 21-05-1911 r.

Date range
2011 -2012
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 1999-
Reference number
IPN Rz 733/4700 see description
Title

Akta w sprawie o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dn. 26-04-1948 r., sygn. Sr. 144/48 oraz postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z dn. 13-07-1948 r., sygn. Sn.Odw.S. 1365/48 w sprawie Sr. 36/48 dot. Stefania Hanusz, imię ojca: Andrzej, ur. 24-10-1900 r.

Date range
2011 -2012