Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 54625

Sort by: Recently added
Zbiór akt personalnych żołnierzy
Reference number
IPN Rz 914/1 see description
Title

Teczka akt personalnych żołnierza: chor. Zygmunt Grzyb, imię ojca: Władysław, ur. 23-04-1948 r.

Date range
1968 -1991
Zbiór: Edward Müller i Piotr Müller
Reference number
IPN Gd 528/23 p.d. 1 see description
Title

Kronika Sejmowa Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu, nr 7/X kad. obejmująca okres od 24-01-1991 r. do 30-01-1991 r.

Date range
1991 -1991
Zbiór: Edward Müller
Reference number
IPN Gd 1058/961 see description
Title

Publikacja Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”: Henryk Grządzielski, Wśród trzasku krat, Słupsk 1998

Date range
1998 -1998
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/88 t. 1 see description
Title

Kopia wyjaśnienia dot.: Jan Mazanka, imię ojca: Jan, ur. 16-10-1957 r., odnoszącego się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-396/122074, kart: EO-4/77, E-16 i EO-137 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl- sygn. IPN-Rz-00154/1, zapisów z dziennika rejestracyjnego WUSW w Przemyślu- sygn. IPN-Rz-00177/1 oraz zapisów z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW w Przemyślu- sygn. IPN-Rz-00180/2.

Date range
2019 -2019
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/79 see description
Title

Kopia wyjaśnienia dot.: Marek Czapik, imię ojca: Tomasz, ur. 09-09-1943 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-0094/483, IPN-Rz-00138/2344/J i D, karty w kartotece ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie - sygn. IPN-Rz-00112/1, zapisów z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie - sygn. IPN-Rz-00176/1 oraz zapisów z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW w Rzeszowie - sygn. IPN-Rz-00179/6.

Date range
2018 -2018
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/70 see description
Title

Wyjaśnienie dot.: Antoni Put, imię ojca: Mieczysław, ur. 12-06-1954 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-436/8 i IPN-Rz-389/133754.

Date range
2017 -2017
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/69 see description
Title

Wyjaśnienie dot.: Stanisław Paczosa, imię ojca: Edward, ur. 16-09-1960 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-346/9.

Date range
2017 -2017
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/67 see description
Title

Wyjaśnienie dot.: Jerzy Soboń, imię ojca: Zdzisław, ur. 08-03-1953 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-405/21.

Date range
2017 -2017
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/57 see description
Title

Wyjaśnienie dot.: Mieczysław Winiarski, imię ojca: Antoni, ur. 01-08-1925 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-00157/1317.

Date range
2017 -2017
Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN
Reference number
IPN Rz 243/56 see description
Title

Oświadczenie dot.: Jan Jarosz, imię ojca: Wiesław, ur. 09-10-1964 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN-Rz-034/212 (IPN-Rz-00142/243/J, D).

Date range
2017 -2017