Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 146190

Sort by: Recently added
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946-1955
Reference number
IPN Bi 212/4775 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Markowska Romualda, imię ojca: Piotr, ur. 06-10-1919 r., Konopczyński Eugeniusz, imię ojca: Nikodem, ur. 07-05-1929 r., Szczepalińska Helena imię ojca: Jan, ur. 14-11-1921 r. oskarżonym o to że: od wiosny 1950 r. do maja 1952 r. w miejscowości Sutno pow. Siemiatycze udzielili pomocy członkom oddziału AK/WiN dowodzonego przez Ratyniec Adam ps. "Lampart", tj. o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 i art. 14 § 1 Dekretu z dn. 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; ponadto Markowska Romualda i Konopczyński Eugeniusz przechowywali bez zezwolenia broń palną i amunicję, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Date range
1951 -1956
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Reference number
IPN BU 749/87 see description
Title

Akta w sprawie dot. Mirosław Kruszyński, imię ojca: Józef, ur. 23-04-1960 r., dot. Andrzej Jęcz, imię ojca: Jan, ur. 23-11-1958 r., dot. Piotr Chmiel, imię ojca: Bogumił, ur. 23-02-1961 r., dot. Mirosław Dąbrowski, imię ojca: Edmund, ur. 17-01-1961 r., dot. Marek Stajer, imię ojca: Władysław, ur. 03-07-1961 r. i dot. Arkadiusz Stankiewicz, imię ojca: Henryk, ur. 19-11-1961 r.

Date range
1982 -1983
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Reference number
IPN BU 749/84 see description
Title

Akta w sprawie dot. Jolanta Grynkiewicz, imię ojca: Antoni, ur. 21-03-1941 r.

Date range
1982 -1982
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Reference number
IPN BU 749/83 see description
Title

Akta w sprawie dot. Mirosław Birk, imię ojca: Franciszek, ur. 13-08-1958 r. i dot. Jerzy Kulik, imię ojca: Florian, ur. 17-09-1963 r.

Date range
1982 -1994
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 1974-1996
Reference number
IPN BU 749/81 see description
Title

Akta w sprawie dot. Zbigniew Czerwiński, imię ojca: Jan, ur. 17-03-1961 r., dot. Tomasz Galant, imię ojca: Bogusław, ur. 03-06-1961 r., dot. Andrzej Gigiel, imię ojca: Józef, ur. 03-07-1960 r. i dot. Jarosław Pogorzelec, imię ojca: Czesław, ur. 25-01-1961 r.

Date range
1982 -1993
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4122 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Czekała Jan Sylwester, imię ojca: Emanuel, ur. 27-12-1924 r., oskarżonemu o to, że w lipcu 1949 r. w Łagiewnikach w powiecie dzierżoniowskim podżegał Zygfryda Krawczyka do obrabowania i zabójstwa Stefana Smolenia, tj. o czyn z art. 27 KKWP w zw. z art. 225 § 1 i art. 259 kk

Date range
1952 -1955
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4121 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Wiszard Włodzimierz, imię ojca: Władysław, ur. 08-11-1926 r., oskarżonemu o to, że w okresie od lipca do października 1950 r. w Częstochowie "wprowadzał w błąd władzę polską przez udzielanie jej fałszywych wiadomości przez to, iż oddając usługi organom bezpieczeństwa publicznego dostarczał im niezgodne z prawdą meldunki na temat kontrrewolucyjnej organizacji rzekomo istniejącej na terenie Częstochowy", tj. o czyn z art. 8 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Date range
1950 -1955
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4118 t. 2 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Maciejczyk Władysław, imię ojca: Józef, ur. 07-04-1912 r. i innym, oskarżonym o to, że w grudniu 1951 r. w Kętach "w celu działania na szkodę Państwa Polskiego weszli w porozumienie z Eugeniuszem Kasolikiem, pozostającym w porozumieniu z Wiktorem Marszałkiem współpracującym z amerykańskim ośrodkiem szpiegowskim kierowanym z Niemiec Zachodnich", tj. o czyn z art. 5 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Date range
1953 -1955
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach/Stalinogrodzie 1946-1955
Reference number
IPN Ka 238/4118 t. 1 see description
Title

Akta w sprawie karnej przeciwko: Maciejczyk Władysław, imię ojca: Józef, ur. 07-04-1912 r. i innym, oskarżonym o to, że w grudniu 1951 r. w Kętach "w celu działania na szkodę Państwa Polskiego weszli w porozumienie z Eugeniuszem Kasolikiem, pozostającym w porozumieniu z Wiktorem Marszałkiem współpracującym z amerykańskim ośrodkiem szpiegowskim kierowanym z Niemiec Zachodnich", tj. o czyn z art. 5 Dekretu z dnia 13-06-1946 r.

Date range
1952 -1953
Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu 1996-
Reference number
IPN Po 1472/100 see description
Title

Akta w sprawie: Kaniecki Kazimierz, imię ojca: Józef, ur. 22-11-1926 r., o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 04-06-1952 r., sygn. akt Sr. 392/52, za popełnienie przestępstwa z art. 15 § 1 i 2 w zw. z art. 7 [gromadzenie i przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnicę wojskową i państwową, czyli działanie na szkodę Państwa Polskiego] oraz art. 6 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa [przyjęcie korzyści majątkowej za działalność na szkodę Państwa Polskiego tj. przekazywanie wiadomości obcemu wywiadowi].

Date range
2015 -2016