Search

Search

Hierarchical searching
Advanced
Advanced Search Criteria

Results 1 - 10 of 1951197

Sort by: Recently added
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1730/J see description
Title

Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Nieformalni" dot. Stosz Leon, imię ojca: Józef, ur. 09-04-1930 r. Kontrola operacyjna członka Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Raciborskich Zakładach Chemii Gospodarczej "Pollena" w Raciborzu, który został utworzony w lutym 1989 r.

Date range
1989 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1729/J see description
Title

Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Pieczątka" dot. Jabłoński Wojciech, imię ojca: Jan, ur. 16-01-1948 r. i inni. Kontrola operacyjna osób podejrzanych o kolportaż ulotek antypaństwowych oraz o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Tychów

Date range
1985 -1990
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Reference number
IPN BU 0441/30 see description
Title

Rozkazy personalne 1988-1990. Przepustki. Książka wyjścia służbowego rozpoczęta 01-04-1981 r.

Date range
1981 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1727/J see description
Title

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Orzech" dot. Zaremba, zd. Fieńkowska Grażyna, imię ojca: Michał, ur. 01-05-1938 r. Kontrola operacyjna osoby zatrudnionej w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, byłego członka NSZZ "Solidarność" w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach, utrzymującej kontakty z członkami rodziny Wojciecha Kempy - figuranta sprawy operacyjnej kryptonim "Prowokacja" oraz z klerem rzymskokatolickim i działaczami opozycyjnymi, m.in. osobami zaangażowanymi w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, podejrzanej o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej w podziemnych strukturach NSZZ "S" i KPN

Date range
1985 -1990
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Reference number
IPN BU 0441/29 see description
Title

Listy obecności Wydziału III Biura "C" MSW - 1988 r.

Date range
1988 -1988
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Reference number
IPN BU 0441/28 see description
Title

Rejestry departamentalne.

Date range
1988 -1988
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Reference number
IPN BU 0441/27 see description
Title

Rejestry terenowe i rejestry KC

Date range
1988 -1989
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1726/J see description
Title

Kwestionariusz ewidencyjnych kryptonim "Duet" dot. Wieczorek Krzysztof, imię ojca: Mirosław, ur. 26-01-1956 r. Kontrola operacyjna pracownika naukowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaangażowanego w działalność Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach

Date range
1987 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1725/J see description
Title

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Baza" dot. Krawczyk Jacek Michał, imię ojca: Alojzy, ur. 09-04-1957 r. Kontrola operacyjna osoby zamieszkałej w Katowicach, podejrzanej o branie udziału w kolportażu wydawnictw bezdebitowych

Date range
1988 -1990
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [1945] 1983-1990
Reference number
IPN Ka 0169/1723/J see description
Title

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Przedszkolanka" dot. Fojcik Gabriela, imię ojca: Bolesław, ur. 04-11-1963 r. Kontrola operacyjna osoby zatrudnionej w Przedszkolu nr 28 w Rybniku, podejrzanej o posiadanie wydawnictw bezdebitowych pt. "Mecenat" sygnowanych przez NZS AWF w Warszawie

Date range
1988 -1990