Subseries

Subseries

A group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator.

Charakterystyka archiwalna podserii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy specjalne, prokuratury powszechne oraz sądy powszechne
Name of the archival fonds (collection)
Prokuratura Sądu Okręgowego w Świdnicy. Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu 1945-1950
Series
Akta spraw prokuratorskich
Subseries