Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Oryginalna nazwa

The Jozef Pilsudski Institute of America

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
W umowie o współpracy z dn. 05.05.2010 roku zawarto następujące wymagania dotyczące wykorzystania kopii materiałów objętych spisem: 1. IPN ma prawo do wykorzystania zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych w swojej działalności ustawowej, umieszczając informację o Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, jako właścicielu oryginalnych materiałów (art. IV ust. 6 oraz art. V ust.1). 2. Wykorzystanie materiału archiwalnego w celach komercyjnych przez osoby, które uzyskały do niego dostęp (a które nie są pracownikami IPN lub pracownikami Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce), wymaga pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów i ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. V ust. 2).