Subseries

Subseries

A group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator.

Charakterystyka archiwalna podserii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Name of the archival fonds (collection)
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie [1950] 1983-1990
Subfonds
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Koszalinie 1983 - 1990
Series
Materiały operacyjne
Subseries
Informacje o podserii
Charakterystyka archiwalna

„Sygnatura I”: Akta osobowych źródeł informacji (OZI) dysponentów lokali kontaktowych (LK), mieszkań konspiracyjnych (MK), kandydatów na osobowe źródła informacji, na dysponentów LK i MK, Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa. Akta składające się z dwóch typów: teczki personalnej, oraz teczki pracy (dla OZI). Zawarta w nich dokumentacja określa dane osobowe współpracownika i jego rodziny, podstawę i cel pozyskania do współpracy, przebieg, charakter i przyczyny jej zakończenia, a także donosy, często w formie notatek sporządzanych przez oficera prowadzącego. W związku z kolejnymi instrukcjami pracy operacyjnej kategoria tych źródeł ulegała zmianom. Początkowo funkcjonowały trzy kategorie OZI: informator, agent i rezydent, nieformalnie także czwarta - kontakt operacyjny. W latach 1960 - 1970 zdefiniowano pomoc obywatelską (p.o.), wprowadzono także do języka operacyjnego pojęcie: tajny współpracownik. W latach 1970 - 1989 wystąpiły kolejne zmiany. Utrzymano tajnego współpracownika, a pomoc obywatelską zastąpiły kategorie: kontakt służbowy (k.s.) i kontakt operacyjny (k.o.). Wprowadzono też kategorię konsultanta. Po 1989 roku utrzymano kategorię tajnego współpracownika, wprowadzono osobę informującą, utrzymano funkcję konsultanta, a w miejsce kontaktu służbowego powstała kategoria oficjalnego osobowego źródła informacji. Do tego typu akt należy również dokumentacja właścicieli lokali kontaktowych (LK), oraz mieszkań konspiracyjnych (MK).