IPN Rz 322/290 t. 7

IPN Rz 322/290 t. 7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 322/290 t. 7
Historical reference numbers
II K 52/18, Ppl Rz 676/17
File description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Józef Karaś, imię ojca: Bolesław, ur. 18-03-1954 r. 23 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny orzekł o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Dates
Starting date
2018
Closing date
2023
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1