IPN Lu 756/110

IPN Lu 756/110

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 756/110
Former reference numbers
35/XII/89
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Zygfryd Pilichiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 26-06-1955 r., skazanego na podstawie art. 20 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że w okresie od 01-01-1988 r. do 15-04-1988 r. w miejscowości Szpikołosy nie będąc zatrudnionym i nie pobierając nauki, nie dopełnił obowiązku zgłoszenia tego faktu w Referacie Zatrudnienia UM w Hrubieszowie, przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-10-1989 r. do 11-12-1989 r., zwolnionego w dniu 11-12-1989 r.

Dates
Starting date
1989
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1