IPN Lu 756/109

IPN Lu 756/109

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 756/109
Former reference numbers
30/XII/89
File description
Title

Akta osobowe skazanego dot. Herman Nowak, imię ojca: Jan, ur. 22-05-1959 r., skazanego na podstawie art. 288 § 1 KW za to, że w dniu 25-10-1988 r. w m. Chałupki wziął udział w nielegalnym przekroczeniu granicy w kierunku Czechosłowacji, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach od 15-11-1988 r. do 16-03-1989 r., w Zakładzie Karnym w Raciborzu od 16-03-1989 r. do 14-06-1989 r., w Areszcie Śledczym SR w Raciborzu od 14-06-1989 r. do 04-07-1989 r., w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej od 04-07-1989 r. do 07-11-1989 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 07-11-1989 r. do 15-12-1989 r., zwolnionego w dniu 15-12-1989 r.

Dates
Starting date
1988
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1