IPN Lu 756/71

IPN Lu 756/71

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 756/71
Former reference numbers
3/X/87
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Andrzej Bielecki, imię ojca: Wiktor, ur. 16-03-1947 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy za to, że od września 1986 r. do listopada 1986 r. w Dęblinie nie pozostawał w stosunku pracy i nie złożył w terenowym organie administracji państwowej wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 24-08-1987 r. do 27-08-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-08-1987 r. do 24-10-1987 r., zwolnionego w dniu 24-10-1987 r.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1