IPN Lu 756/70

IPN Lu 756/70

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 756/70
Former reference numbers
45/IX/87
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Andrzej Zieliński, imię ojca: Mieczysław, ur. 14-01-1960 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy oraz art. 31 KW za to, że pozostając bez stosunku pracy ponad trzy miesiące, a także nie będąc zarejestrowany w Wydziale Zatrudnienia jako osoba poszukująca pracy nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do UG w Puławach i nie złożył wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy oraz za to, że w dniu 15-01-1987 r. w Puławach wbrew obowiązkowi nie udzielił właściwemu organowi państwowemu informacji i nie okazał dokumentu tożsamości, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 05-06-1987 r. do 10-06-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 10-06-1987 r. do 05-09-1987 r., zwolnionego w dniu 05-09-1987 r.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1