IPN BU 3402/42

IPN BU 3402/42

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3402/42
Historical reference numbers
AWL; 7-4660/88/3, k. 306-307
File description
Title

Telegram nr 0932/X Zastępcy Szefa Sztabu ds. org.-mob. dotyczący Zarządzenia nr 0141/Mob. Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26-10-1982 r. w sprawie powołania i wcielenia w dniach 05-06 -1982 r. żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe do jednostek SOW: Brygady Saperów-Brzeg, Brygady Saperów-Gorzów Wielkopolski, 6. Pułku Pontonowego-Głogów, Batalionu Pontonowego-Rawicz, zakładów pracy patronackich.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Kserokopia dokumentacji aktowej

Number of volumes
1
Number of pages
5
Place of storage