IPN Lu 19/337

IPN Lu 19/337

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sr.
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 19/337
Historical reference numbers
Sr. 421/49
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Wacław Przydatek, imię ojca: Józef, ur. 16-05-1923/16-05-1924 r., funkcjonariusz UB, podejrzany o kradzież w czerwcu 1945 r. mienia ruchomego: motorku do młócenia zboża, na szkodę gorzelni w Łaziskach., tj. o czyn z art. 257 § 1 KK.

Dates
Starting date
1948
Closing date
1949
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
9