IPN By 1111/272

IPN By 1111/272

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Ko
Record identification
IPN reference number
IPN By 1111/272
Historical reference numbers
II Ko 82/12
File description
Title

Akta w sprawie o unieważnienie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu dot. Andrzej Gesella, imię ojca: Kazimierz, ur. 12-11-1949 r., aresztowanego za rozlepianie na terenie Torunia w w nocy 29 na 30 sierpnia 1983 r. druków mogących wywołać niepokoje społeczne, tj. za przestępstwo z art. 282 § 1 kk.

Dates
Starting date
2012
Closing date
2012
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage