Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zgodnie z decyzją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, popartą przez Kolegium IPN, opisy akt o charakterze osobowym i nieosobowym w opublikowanym, pod koniec lutego 2017 r., Inwentarzu archiwalnym IPN będą zawierać następujące pola:

 • Akta o charakterze osobowym:
  • 1) nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego lub wytwórcy materiałów archiwalnych, w tym w języku oryginałów dokumentów;
  • 1a) nazwa podzespołu archiwalnego, w tym w języku oryginałów dokumentów (jeżeli istnieje);
  • 2) nazwa serii (jeśli istnieje);
  • 2a) nazwę podserii (jeżeli istnieje);
  • 3) sygnaturę IPN;
  • 4) sygnatury mikrofilmu (jeśli istnieje);
  • 5) sygnatury dawne (jeśli istnieje);
  • 6) tytuł j.a.;
  • 7) kryptonim (jeśli istnieje);
  • 8) forma fizyczna;
  • 9) liczba tomów;
  • 10) liczba kart lub liczba stron (jeżeli można określić);
  • 11) daty skrajne z uwzględnieniem anteriorów i posteriorów (jeśli można określić);
  • 12) numer rejestracyjny (jeśli istnieje);
  • 13) miejsce przechowywania dokumentów (nazwa archiwum IPN).
 • W przypadku opisów akt o charakterze nieosobowym prezentacja w Inwentarzu publicznym, będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, czyli będzie zawierać następujące pola:
  • 1) nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego lub wytwórcy materiałów archiwalnych, w tym w języku oryginałów dokumentów;
  • 1a) nazwę podzespołu archiwalnego, w tym w języku oryginałów dokumentów (jeżeli istnieje);
  • 2) nazwa serii (jeśli istnieje);
  • 2a) nazwa podserii (jeżeli istnieje);
  • 3) sygnatura IPN;
  • 4) sygnatury mikrofilmu (jeśli istnieje);
  • 5) sygnatury dawne (jeśli istnieje);
  • 6) tytuł j.a.;
  • 7) opis j.a. (jeśli istnieje);
  • 8) kryptonim (jeśli istnieje);
  • 9) forma fizyczna;
  • 10) liczba tomów;
  • 11) liczba kart lub liczba stron (jeżeli można określić);
  • 12) daty skrajne z uwzględnieniem anteriorów i posteriorów (jeśli można określić);
  • 13) numer rejestracyjny (jeśli istnieje);
  • 14) miejsce przechowywania dokumentów (nazwa archiwum IPN).
 • Kolejne publikacje będą dokonywane cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Poza nowymi danymi mogą zawierać ewentualne sprostowania i korekty błędów odkrytych w opisach jednostek archiwalnych opublikowanych wcześniej.