Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwalia Instytutu to dokumenty o niezwykłej wartości historycznej i kulturowej, o znaczeniu ponadregionalnym. Obrazują one funkcjonowanie reżimów totalitarnych w tej części Europy. Wartość tych zbiorów, chęć ich ochrony i efektywniejszego wykorzystania, jak również intensyfikacja badań naukowych i dziennikarskich, zadecydowały o uruchomieniu projektu digitalizacji zbiorów. Oczekujemy, że zmienimy w ten sposób jakość obsługi użytkowników archiwum oraz skrócimy czas "naukowej komunikacji". Budowane obecnie środowisko cyfrowe, połączone z hurtownią danych o zasobie, umożliwią szybszy kontakt osób zainteresowanych z dokumentami.
90 285,94
286 960
349 353
17 048 272
3 999 210