Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 20)
IPN Wr 448/1
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej (wytyczne, uchwały, zarządzenia)
IPN Wr 448/10
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Dokumentacja szkolenia [obronnego i politycznego]
IPN Wr 448/11
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Dokumentacja szkolenia [obronnego i politycznego]
IPN Wr 448/12 t. 1
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: [Posiedzenia rejonowych, miejskich i miejsko-gminnych sztabów ds. ładu, (...)
IPN Wr 448/12 t. 2
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Dokumentacja organizacyjna oraz gminne plany zamierzeń obronnych
IPN Wr 448/13 t. 1
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Dokumentacja organizacyjna oraz miejskie i gminne sprawozdania z działalności (...)
IPN Wr 448/13 t. 2
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: [Plany pracy i posiedzenia rejonowych sztabów ds. ładu, bezpieczeństwa i (...)
IPN Wr 448/14 t. 1
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Materiały i informacje na posiedzenia komitetu
IPN Wr 448/14 t. 2
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Materiały i informacje na posiedzenia komitetu
IPN Wr 448/15
Wojewódzki Komitet Obrony w Legnicy 1975-1986
Tytuł: Zadania terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i (...)

1 2