Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 226)
IPN Kr 210/112
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Materiały Wojewódzkiego Komitetu Obrony w zakresie obronności.
IPN Kr 210/141
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Materiały dotyczące założeń w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w (...)
IPN Kr 210/178
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Korespondencja dotycząca wydawania dowodów osobistych.
IPN Kr 210/179
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Korespondencja dotycząca skasowania dowodów osobistych.
IPN Kr 210/180
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Wytyczne, instrukcje, decyzje i zarządzenia w zakresie obronności.
IPN Kr 210/181
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Zarządzenia wojewody tarnowskiego i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w (...)
IPN Kr 210/182
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Zarządzenia wojewody tarnowskiego i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w (...)
IPN Kr 210/183
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Wyciąg z protokołu kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zdrowia i Opieki (...)
IPN Kr 210/184
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Zarządzenia i instrukcje w zakresie obronności.
IPN Kr 210/185
Urząd Wojewódzki w Tarnowie 1975-1998
Tytuł: Akty normatywne centralnych organów państwa w zakresie obronności.

1 2345678910