Informacje dla Czytelników

Informacje dla Czytelników

Instrukcja / Zakres danych / Działy Archiwum  / Słownik / Informator / Przegląd archiwalnyO projekcie / Informacje


Inwentarz opisuje archiwalia IPN w sposób pozwalający na identyfikację zagadnień lub osób, których dotyczą dokumenty

informacje_dla_czytlenikow

Inwentarz archiwalny - przewodnik po zasobie archiwalnym IPN

Instytut Pamięci Narodowej, na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r., udostępnia na stronie internetowej opisy jednostek archiwalnych pozwalające na identyfikację zagadnień lub osób, których dotyczą dokumenty. 

Zakres i rodzaj udostępnianych danych został określony na mocy ww. ustawy. Inwentarz archiwalny IPN docelowo ma zawierać informacje o materiałach historycznych przechowywanych w zasobie IPN. 

Inwentarz jest systematycznie uzupełniany o kolejne rekordy i aktualizowany w zakresie już dostępnych w nim opisów.

Inwentarz archiwalny IPN nie stanowi pełnej bazy danych o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym systemem informacji o zasobie archiwalnym IPN jest aplikacja Cyfrowe Archiwum, dostęp do niej jest przyznawany wnioskodawcom prowadzącym badania naukowe lub korzystającym z dokumentów w celu publikacji materiału prasowego.


  • Przejdź do wyszukiwarki Inwentarza archiwalnego

magazyny_archiwalne