IPN BU 001833/43

IPN BU 001833/43

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 001833/43
File description
Title

Zasady dysponowania i rozliczania funduszu specjalnego.

Abstract

W aktach znajdują się m. in.: Zarządzenie Nr 39/71/P Ministra Sprawiedliwości z dnia 21-05-1971 r. w sprawie wykonywania kary śmierci orzeczonej przez sądy wojskowe; Instrukcja Nr 01 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 15-06-1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary śmierci, rejonizacji zakładów karnych w których osadza się skazanych na karę śmierci i miejsc wykonywania tej kary; Notatka służbowa Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego CZZK z dnia 24-11-1982 r. w sprawie zmiany w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem wyroków śmierci.

Dates
Anteriora
1957
Starting date
1971
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
45
Place of storage