IPN BU 00111/2

IPN BU 00111/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 00111/2
Opis zawartości
Tytuł

Zasady ewidencji, wykorzystywania i niszczenia dokumentów kodowych "KOK-07" oraz zasady postępowania z kodogramami i kodotelegramami - instrukcja Biura Szyfrów MSW.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania