Series

Series

Series (class): a group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator

Charakterystyka archiwalna serii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Name of the archival fonds (collection)
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 1987-1996
Subfonds
Departament Spraw Obronnych
Series

Kancelaria Tajna