IPN BU 01521/2202

IPN BU 01521/2202

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2202
Sygnatura wytwórcy
607/2202
Opis zawartości
Tytuł

Mederer Florian. Organizacja pracy operacyjno-śledczej w sprawach o zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca dyplomowa. Warszawa: Departament Kadr i Szkolenia MSW, 1966.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1966
Data końcowa
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania