IPN BU 01521/2122

IPN BU 01521/2122

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2122
Sygnatura wytwórcy
607/2122
Opis zawartości
Tytuł

Padjas Jerzy. Przesyłki pocztowe jako środek łączności w działalności wywiadowczej BND przeciwko PRL w latach 1960-1970. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania