IPN BU 01521/2118

IPN BU 01521/2118

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2118
Sygnatura wytwórcy
607/2118
Opis zawartości
Tytuł

Kamiński Andrzej. Wybrane problemy kontrwywiadowczej ochrony rybołówstwa dalekomorskiego w strefie działania Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania