IPN BU 01521/2117

IPN BU 01521/2117

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 01521/2117
Sygnatura wytwórcy
607/2117
Opis zawartości
Tytuł

Banachowicz Wojciech. Niektóre aspekty agenturalnej łączności radiowej na podstawie analizy systemu radiowej łączności wywiadowczej BND. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych, 1978.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania