IPN BU 3124/1

IPN BU 3124/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3124/1
Dawna sygnatura
86735 Tom 1
Opis zawartości
Tytuł

Ludowy Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB) Ukrainy we Lwowie: "Sprawa dotycząca grupy specjalnej „Huragan”, cz. 1. Zagadnienia organizacyjne”.

Opis

Pliki zawierają: Plan wprowadzenia na tyły przeciwnika grupy specjalnej „Huragan”, utworzonej przez 4 Oddział UNKWD Lwowskiego Okręgu, dla przeprowadzenia zwiadu i dywersji na terytorium Czechosłowacji oraz utworzenia tam bazy dla agentury. Zadania i zagadnienia organizacyjne, kody współrzędnych grupy specjalnej i kody szyfrowania. Informacje o innych grupach specjalnych („Praga” i „Zachód)”. Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji. Przysięga czechosłowackiego partyzanta. Zdjęcia agentów biorących udział w akcji. Informacje o agentach: Samsonow Władimir, ps. „Aleksiejew” – kierownik grupy; Sawieliew Piotr, ps. „Pawłow”– kierownik grupy; Dworżak Józef, ps. „Gradskij” – zastępca kierownika grupy; Hismatulin / Chismatulin Fiodor, ps. „Borysow”– zastępca kierownika grupy; Stiepanienko Iwan, ps. „Miedwieckij”– wywiadowca; Rogowienko Michał, ps. „Michaiłow”– wywiadowca; Prokop Franciszek, ps. „Krymskij”– saper; Pasterik Dominik, ps. „Kralewskij” – saper; Chudyj Józef, ps. „Teszynski”– saper; Demczenko Ilja, ps. „Daniłow”, s. Daniła, ur. 1925 r.– radiotelegrafista; Kuzin Iwan, ps. „Riazanow”, s. Stiepana, ur. 1923 r.– radiotelegrafista; Kocko Michał, ps. „Letjucij”– agent; Pietrow Mikolaj, ps. „Karelin”; Miriłowicz Jurij, ps. „Pietrowicz”; Stebyło / Stebiło / Stibiło Piotr, ps. „Steblew”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
72
Miejsce przechowywania