IPN GK 787/63

IPN GK 787/63

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 787/63
Dawna sygnatura
679/63, 823/63
Opis zawartości
Tytuł

[Wnioski o przyjęcie do NSDAP wraz z odnośną korespondencją]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1935
Data końcowa
1940
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
135
Miejsce przechowywania