IPN Ka 060/2

IPN Ka 060/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 060/2
Historical reference numbers
2/WSWGL
File description
Title

Sprawy kancelaryjne Wydziału WSW JW MSW w Gliwicach

Abstract

Teczka zwiera m.in. wykazy pieczęci i stempli, protokoły z kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej, protokół zniszczenia wydawnictw resortowych, protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji Wydziału WSW JW MSW w Gliwicach

Dates
Starting date
1977
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
39