IPN BU 188/2 t. 13

IPN BU 188/2 t. 13

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 188/2 t. 13
Former reference numbers
B V/300/F - B V/342/F
Historical reference numbers
2-744
File description
Title

Wkroczenie wojsk radzieckich na tereny tzw. Zachodniej Białorusi. Obalanie słupów granicznych w rejonie Radoszkowicz, 17 września 1939 r.

Abstract

Trzech mężczyzn przecina druty kolczaste między słupami granicznymi na granicy polsko-sowieckiej w rejonie Radoszkowcz (ob. Białoruś). Sowieckie zdjęcie propagandowe (kadr z filmu propagandowego?). Autor nieznany.

Dates
Starting date
1939
Closing date
1939
Material description
The media type

Fotokopia dokumentacji aktowej, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1
Number of pages
4
Place of storage