IPN BU 002960/1

IPN BU 002960/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 002960/1
Sygnatura wytwórcy
3891/90/86/1
Opis zawartości
Tytuł

Komplet dokumentów trójstronnego współdziałania Marynarki Wojennej z ZSRR i NRD "Bałtyka".

Opis

Akta m.in. zawierają: Grafiki osiągania gotowości bojowej przez LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR; Tabele meldunków składanych w stałej gotowości bojowej i podczas osiągania WSGB przez siły LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR; Plany utrzymania reżimu operacyjnego w strefie cieśnin i południowej części M. Bałtyckiego siłami LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR w stałej gotowości bojowej oraz legendy do w/w planów utrzymania reżimu operacyjnego; Instrukcje dla LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR dot. organizacji współdziałania podczas prowadzenia wspólnego rozpoznania radioelektronicznego; okrętów dozoru; powiadamiania sztabów oraz ich ZT; rozpoznawania; współdziałania brzegowych systemów obserwacji; organizacji obserwacji przeciwminowej Morza Bałtyckiego; stosowania jednolitych zasad wykorzystywania środków elektronicznych; wymiany informacji hydrometeorologicznej; użycia środków zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego w południowej części Morza Bałtyckiego; Instrukcje zjednoczonych, dyżurnych sił ZOP; Przepisy pływania okrętów i statków LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR w południowej części Morza Bałtyckiego; Tabele sygnałów do przekazywania informacji z brzegowego systemu obserwacji LMW NRD, MW PRL i FB ZSRR; Opis torów wodnych i środków zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego; Mapa kwadratów i punktów wskazywania celów; Mapa podziału Morza Bałtyckiego na rejony; Dokumenty łączności ZACHÓD; Plany rozwijania systemu dowodzenia i organizacji Zjednoczonej Floty Bałtyckiej po otrzymaniu wytycznych od Naczelnego Dowództwa; Zalecenia dotyczące wspólnych działań sił uderzeniowych, ZOP, desantowych, trałowo-minowych i lotnictwa morskiego flot sojuszniczych; plan współdziałania 9 FOW MW PRL i bazy Bałtijsk FB ZSRR w ochronie i obronie Zatoki Gdańskiej w stałej gotowości bojowej wraz z legendą; Plan współdziałania 1 flotylli LMW NRD, 8 FOW MW PRL i 24 BKTR FB ZSRR w ochronie i obronie Zatoki Pomorskiej w stałej gotowości bojowej wraz z legendą.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Mapa, Plan

Liczba tomów
1
Liczba stron
432
Miejsce przechowywania