IPN Ka 060/6

IPN Ka 060/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 060/6
Sygnatura wytwórcy
6/WSWGL
Opis zawartości
Tytuł

Wytyczne i informacje Zarządu WSW JW MSW w Warszawie i MSW

Opis

Teczka zawiera m.in. wytyczne w sprawie kontrwywiadowczego rozpoznania żołnierzy służby zasadniczej z 1983 r.; porozumienie z 09-12-1983 r. między Zarządem WSW JW MSW a Zwiadem WOP w sprawie form i zasad współdziałania

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
80