IPN Bi 251/1605

IPN Bi 251/1605

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 251/1605
Opis zawartości
Tytuł

Analizy i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach z lat 1975-1979

Opis

Jednostka zawiera m.in. informacje Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące orzecznictwa kolegiów ds. wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej z 1975 r. i I półrocza 1976 r.; sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Siemiatyczach i Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Siemiatyczach za II półrocze 1975 r. i Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach za I i II półrocze 1976 r. oraz informacje dotyczące kampanii wyborczej członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach z lat 1979-1982, listy kandydatów i członków kolegium

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1