IPN Bi 251/1601

IPN Bi 251/1601

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 251/1601
Sygnatura wytwórcy
SW IV-6110
Opis zawartości
Tytuł

Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach z lat 1977-1979

Opis

Jednostka zawiera m.in. półroczne i roczne analizy Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące orzecznictwa kolegiów ds. wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej z lat 1977-1978 i I półrocza 1979 r.; sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Siemiatyczach za I i II półrocze 1978 r. i I półrocze 1979 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1