IPN BU 3783/83

IPN BU 3783/83

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3783/83
Dawna sygnatura
PISK 6/83
Opis zawartości
Tytuł

Zaproszenie od Związku Artystów Polskich w Bejrucie dla pp. Kościałkowskich na wernisaż do Muzeum Narodowego w Bejrucie.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania